ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนายนราพงษ์ แก่นจันทร์ ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 ที่ได้คะแนนสูงสุดระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่

วันที่ 29 มี.ค. 2567|โดย อรรถพงค์ ลีคำปัน
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนายนราพงษ์ แก่นจันทร์ ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 ที่ได้คะแนนสูงสุดระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนายนราพงษ์ แก่นจันทร์ ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 ที่ได้คะแนนสูงสุดระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่

www.wksc.ac.th 
#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ