ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุดแต่ละรายวิชาในการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 29 มี.ค. 2567|โดย อรรถพงค์ ลีคำปัน
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุดแต่ละรายวิชาในการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุดแต่ละรายวิชาในการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดังนี้
1. นางสาวอลิสา กูผะ ได้คะแนนสูงสุด 85.05 คะแนน วิชาภาษาไทย
2. นายธนกฤต ปวงแก้ว ได้คะแนนสูงสุด 65.50 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์
3. นายชานุวัฒน์ กุลอริยพัฒน์ ได้คะแนนสูงสุด 57.50 คะแนน วิชาวิทยาศาสตร์
4. นายวรภพ ทองข่าย ได้คะแนนสูงสุด 78.13 คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ

www.wksc.ac.th 
#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ