ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุดแต่ละรายวิชาในการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 29 มี.ค. 2567|โดย อรรถพงค์ ลีคำปัน
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุดแต่ละรายวิชาในการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุดแต่ละรายวิชาในการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดังนี้
1. นายป๋อม ลุงปั่น ได้คะแนนสูงสุด 71.30 คะแนน วิชาภาษาไทย
2. นายป๋อม ลุงปั่น ได้คะแนนสูงสุด 51.25 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์
3. นายถัณฑิล สวัสดิ์ ได้คะแนนสูงสุด 63.60 คะแนน วิชาวิทยาศาสตร์
4. นายนราพงษ์ แก่นจันทร์ ได้คะแนนสูงสุด 89.96 คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ
5. นายถัณฑิล สวัสดิ์ ได้คะแนนสูงสุด 52.50 คะแนน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

www.wksc.ac.th 
#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ