ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนห้องเรียนภาษาจีนที่สอบผ่านการวัดระดับความรู้ภาษาจีน ระดับ 4 เเละ ระดับ 5 (HSK : Chinese Proficiency Test และ HSKK : Chinese Proficiency Speaking Test) ระดับ 中级 เเละ 高级 ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 29 มี.ค. 2567|โดย อรรถพงค์ ลีคำปัน
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนห้องเรียนภาษาจีนที่สอบผ่านการวัดระดับความรู้ภาษาจีน ระดับ 4 เเละ ระดับ 5 (HSK : Chinese Proficiency Test และ HSKK : Chinese Proficiency Speaking Test) ระดับ 中级 เเละ 高级 ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนห้องเรียนภาษาจีนที่สอบผ่านการวัดระดับความรู้ภาษาจีน ระดับ 4 เเละ ระดับ 5 (HSK : Chinese Proficiency Test และ HSKK : Chinese Proficiency Speaking Test) ระดับ 中级 เเละ 高级 ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่
1. นายพงศธร แซ่หลู่
2. นายชัชวาล แซ่เจียง
3. นางสาวกาญจนา พัฒนาคีรีกุล
4. นางสาววาสนา แซ่จื้อ

www.wksc.ac.th 
#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ