ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 1 เมษายน 2567 นางสาวณัฎฐา จันสุวรรณกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม พร้อมด้วย นางสหนันท์ ปัญญา ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และนางสาวพัชราภรณ์ ปิ่นชุม หัวหน้างานวิจัย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวคิดการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถณ

วันที่ 1 เม.ย 2567|โดย อรรถพงค์ ลีคำปัน
วันที่ 1 เมษายน 2567 นางสาวณัฎฐา จันสุวรรณกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม พร้อมด้วย นางสหนันท์ ปัญญา ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และนางสาวพัชราภรณ์ ปิ่นชุม หัวหน้างานวิจัย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวคิดการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถณ

วันที่ 1 เมษายน 2567 นางสาวณัฎฐา จันสุวรรณกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม พร้อมด้วย นางสหนันท์ ปัญญา ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และนางสาวพัชราภรณ์ ปิ่นชุม หัวหน้างานวิจัย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวคิดการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถณะอาชีพของนักเรียนโดยใช้ LEAP Academy Platform สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ณ ห้องปะชุม วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

www.wksc.ac.th 
#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ