ข้อมูลบุคคลากร

กลุ่มสาระศิลปะ

นายธรรมรักษ์ สร้อยทอง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นางสาวพิกุล กู้เกียรติกุญชร

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นางสาวอรจิรา เทียมเย็น

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

  • ติดต่อ