ข้อมูลบุคคลากร

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นายวิทวัส ยะมัง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางประดับดวง ปานันท์

วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางสาวธัญญาภรณ์ พยอม
นางสาวธัญญาภรณ์ พยอม

วิทยฐานะชำนาญการ

นางสาวรุ่งรวี ศรีชนะ
นางสาวรุ่งรวี ศรีชนะ

ตำแหน่งครู

นายพัฒนศักดิ์ ตากองแก้ว
นายพัฒนศักดิ์ ตากองแก้ว

ตำแหน่งครู

นางสาวพิชญธิดา สวนใจ
นางสาวพิชญธิดา สวนใจ

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นายสุรชัย แซ่จาง
นายสุรชัย แซ่จาง

ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

  • ติดต่อ