ข้อมูลบุคคลากร

กลุ่มสาระสุขศึกษา พลศึกษา

นางสาวพรรณทิพา สิทธิ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา

ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ

นายชยพล วังสุนทร

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นายณัฐพงษ์ แผ่นสุวรรณ

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

  • ติดต่อ