ข้อมูลบุคคลากร

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวลักษิกา ศรีไม้

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ตำแหน่งครู

นายธิตินนท์ เล็กถิน

ตำแหน่งครู

นางสาวอรวรรณ พันธุ์ภัครินทร์

ตำแหน่งครู

นายนววิทย์ โพธิ์กลาง

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นางสาวประติมาภรณ์ ไชยอุปละ

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

  • ติดต่อ