วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การจัดการเรียนการสอน

ระบบเลือด ABO "กิจกรรม ใครเป็นฆาตกร??"

โดย ครูวัลยา กองแก้ว

ระบบเลือด ABO "กิจกรรม ใครเป็นฆาตกร??" I วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม - ครูวัลยา กองแก้วรายวิชาชีววิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม
  • ติดต่อ