วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การจัดการเรียนการสอน

การทดลองชุบเหล็กด้วยสังกะสี

โดย ครูพัชราภรณ์ ปิ่นชุม

"การทดลองชุบเหล็กด้วยสังกะสี"กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ติดต่อ