วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การจัดการเรียนการสอน

การทดลองแยกสลายสารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด์ด้วยไฟฟ้า

โดย ครูพัชราภรณ์ ปิ่นชุม

"การทดลองแยกสลายสารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด์ด้วยไฟฟ้า"
  • ติดต่อ